Zarządzenie nr BR.0050.83.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sasinowo

Zarządzenie nr BR.0050.83.2019.pdf