Zarządzenie Nr GG.0050.79.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera - Ogni

Zarządzenie Nr GG.0050.79.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera - Ognikowa