Zarządzenie nr BR.0050.89.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki

Zarządzenie nr BR.0050.89.2019.pdf