Zarządzenie Nr GG.0050.93.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.0050.93.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę