Zarządzenie nr OP.0050.92.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciam

Zarządzenie nr OP.0050.92.2019
 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 maja 2019 r.
 
w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje
 
Na podstawie art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 i § 10 Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:
§ 1
Przyznaję następujące stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników:
 1. Stypendium sportowe w wysokości 250,00 zł miesięcznie, w okresie od lipca do listopada 2019 r., czyli w łącznej kwocie 1250,00 zł:
 2. a)   Gustawowi Warzosze,
  b)   Jackowi Fajferowi,
  c)    Filipowi Kosickiemu,
  d)   Krzysztofowi Sajnie,
  e)   Dominikowi Klemczakowi,
  f)    Zuzannie Klemczak,
  g)    Filipowi Przymusińskiemu,
  h)   Franciszkowi  Mumotowi,
  i)     Wiktorii Wośkowiak,
  j)    Hannie Kulakin.
 3. Nagrody sportowe:
 4. a) I nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 2000,- zł - Albertowi Warzosze,
  b) II nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 1500,- zł - Maksymilianowi Wiśniewskiemu,
  c) III nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 1000,- zł - Tatianie Tomczak.
 5. Wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu:
a) Zuzannie Barłożyk,
b) Wiktorii Michalak,
c) Karolinie Ilowskiej-Rembarz,
d) Karolinie Wereszyńskiej,
e) Natalii Kopeć,
f) Bartoszowi Karasińskiemu,
g) Julii Kopeć,
h) Joannie Sienkiewicz,
i) Paulinie Bączyk,
j) Julii Kulakin.
§ 2
Przyznaję następujące wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:
 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł -Andrzejowi Bartosiewiczowi.
 2. Wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu:
a)   Dariuszowi Radule,
b)   Zbigniewowi Lisieckiemu,
c)    Maksymilianowi Wiśniewskiemu,
d)   Ewie Gąsienica-Brożyńskiej,
e)   Stefanowi Wieczorkowi.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.