Zarządzenie nr BR.0050.96.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec

Zarządzenie nr BR.0050.96.2019.pdf