Zarządzenie nr BR.0050.97.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo

Zarządzenie nr BR.0050.97.2019.pdf