Zarządzenie nr FB.0050.98.2019.EW z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursy ofert z zakresu upowszechnienia kultury f

Zarządzenie  nr FB.0050.98.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 czerwca 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursy ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

treść zarządzenia