Zarządzenie nr BR.0050.100.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno

Zarządzenie nr BR.0050.100.2019.pdf