Zarządzenie nr BR.0050.101.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko

Zarządzenie nr BR.0050.101.2019.pdf