Zarządzenie Nr GG.0050.126.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.0050.126.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę