Zarządzenie nr 45/2005 z 31 sierpnia 2005 r.

 Zarządzenie Nr 45/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31.08.2005r.
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek,
a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
 
Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej( Dz. U. Nr 86 poz. 732 ze zm. ) zarządzam:
 
§ 1
 
Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 września 2005r.