Zarządzenie Nr GG.0050.135.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.0050.135.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej