Zarządzenie Nr BG 0050.147.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.147.2019 Burmistrza Gminy Mosina z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf