Zarządzenie nr BG.0050.150.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru Mosińskiej Karty Mieszkańca

Zarządzenie nr BG.0050.150.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru Mosińskiej Karty Mieszkańca