Uchwała Nr XIV/97/19 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie

Uchwała Nr XIV/97/19.pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzajace nieważność § 25 ust.1 załącznika do uchwały nr XIV/97/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 wrzesnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą "Park Strzelnica".pdf