Uchwała Nr XIV/100/19 dotycząca zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów tej inicjatywy, zasad jej promocji oraz formalnych wymogów składanych projek

Uchwała Nr XIV/100/19.pdf