Zarządzenie Nr BZP.0050.138.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.138.2019Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków