Zarządzenie Nr BZP.0050.152.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.152.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków