Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sowinki, Sowiniec w dniu 09.09.2019 r.

Protokół.pdf