Zarządzenie Nr BZP.0050.139.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Nr BZP.0050.139.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 sierpnia 2019 r. - Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego dla odprowadzenia wód opadowych z osiedla Nowe Krosno w Mosinie wraz z urządzeniami towarzyszącymi