Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dymaczewo Stare w dniu 16.09.2019 r.

Protokół.pdf