Uchwała Nr XVI/110/19 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2466P w miejscowości Mosina

Uchwała Nr XVI/110/19.pdf