Uchwała Nr XVI/114/19 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina

Uchwała Nr XVI/114/19.pdf