Zarządzenie nr 168/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie

Zarządzenie nr 168/2019.pdf