Zarządzenie Nr 166/2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Różanej

Zarządzenie Nr 166/2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Różanej