Zarządzenie nr 172/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 1 „Śródmieście” w Mosinie

Zarządzenie nr 172/2019.pdf