Zarządzenie nr 86/2005 z 15 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 86/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 grudnia 2005 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na “Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Mosinie w roku 2006", zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Jerzego Wrońskiego,
2. Marię Chodorowską,
3. Adama Ejchorsta,
4. Aleksandrę Tuliszkę,
5. Magdalenę Bączyk.
 
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Bączyk jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.