Zarządzenie nr 177/2019 w sprawie powołania Zespołu Programowego dla konsultacji społecznych w sprawie w wydatków budżetu Gminy Mosina na rok 2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mo

Zarządzenie nr 177/2019
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu Programowego dla konsultacji społecznych w sprawie w wydatków budżetu Gminy Mosina na rok 2020 w ramach "Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina"