Zarządzenie Nr 180/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr SG.0050.156.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i obiegu proj


Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Gminy Mosina z 6 listopada 2019 r.pdf