Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dymaczewo Stare w dniu 05.11.2019 r.

Protokół.pdf