Uchwała Nr XIX/128/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna

Uchwała Nr XIX/128/19 wraz z załącznikiem nr 2 i nr 3.pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/128/19.pdf