Uchwała Nr XIX/131/19 w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Fund

Uchwała Nr XIX/131/19.pdf