Uchwała Nr XIX/133/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XIX/133/19.pdf