Uchwała Nr XIX/135/19 zmieniająca uchwałę dotyczącą sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

Uchwała Nr XIX/135/19.pdf