Uchwała Nr XIX/136/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowan

Uchwała Nr XIX/136/19.pdf