Lista przedsiębiorców odbierających odpady pochodzące z działalności rolniczej

Szanowni Rolnicy z terenu Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt f  ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) podaje adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Uwaga Gmina Mosina nie pokrywa kosztów odbioru i transportu odpadów rolniczych. Koszty odbioru i transportu ww. odpadów ustalane są indywidualnie z przedsiębiorcą.  

  Nazwa Dane teleadresowe Frakcje odpadu, które są odbierane Możliwość odbioru bezpośrednio od rolnika
  PreZero Service Zachód Sp. z o. o. Oddział Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń
Tel. 693 000 568
  • folia porolnicza
  • sznurki
Tak
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik Wąpiewo 26, 64-061 Kamieniec
Tel. 614 432 631
  • folia porolnicza
  • sznurki
  • opony
Tak