Rejestr zobowiązań za okres od 1.IX.2018 do 31.XII.2019 r.

Burmistrz Gminy Mosina prezentuje Rejestr Zobowiązań, obejmujący zobowiązania zawarte przez Gminę Mosina - Urząd Miejski w Mosinie i zarejestrowane w okresie od 1.IX.2018 r. do 31.XII.2019 r.

Kolejność wpisów w Rejestrze wynika z kolejności ich wprowadzania. 

Dokumentacja źródłowa dotycząca poszczególnych zobowiązań znajduje się w dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. Treść umów może być udostępniana na wniosek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429):

 Rejestr zobowiązań 1.IX.2018 - 31.XII.2019 (PDF, 800 KB)