Zarządzenie nr 2/06 z 5 stycznia 2006 r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych