Zarządzenie nr 6/06 z 16 stycznia 2006 r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych