Podatki i opłaty lokalne na rok 2020

Uchwała Nr XVII/117/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Uchwała Nr XVII/118/19 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf

Uchwała Nr XVII/119/19 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.pdf

Uchwała Nr XVII/120/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2020.pdf