Zarządzenie Nr 66/06 z dnia 16 czerwca 2006r.

Zarządzenie  Nr 66/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 czerwca 2006r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Zgodnie  z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
 
zarządzam:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w dniu 25 lipca 2006r.
 
1.    Stanisław Dębiec          -  przedwodniczący
2.    Elżbieta Kaczmarek     -  członek
3.    Magdalena Trzpil       - członek
 
§ 2.
 
1. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania, uczestnicząc
    aktywnie w całym procesie przetargowym.
2. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji
    Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Mosinie.