Informacja o zarządzeniu wyborów

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek wyznaczył w nim datę wyborów prezydenckich na niedzielę 10 maja 2020 r.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 5 lutego 2020 r.

Załączniki: