Modyfikacja treści SIWZ 2 - zmiana terminu składania ofert

Modyfikacja treści SIWZ 2 - zmiana terminu składania ofert