Zarządzenie Nr 109/06 z dnia 11 października 2006r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych