Uchwała Nr XXVI/186/20 w sprawie zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zb

Uchwała Nr XXVI/186/20.pdf