Zmiana treści SIWZ - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT na 12.05.2020 r.

Zmiana treści SIWZ  - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT  na 12.05.2020 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót - ZMIANA