Uchwała Nr XXVII/197/20 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poznań

Uchwała Nr XXVII/197/20.pdf