Komunikat ws szkolenia dla członków OKW

KOMUNIKAT
URZĘDNIKA WYBORCZEGO w MOSINIE

Szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych, ze względu na obowiązujący kalendarz wyborczy oraz stan epidemiczny, odbędą się wg następującego harmonogramu:

Dodatkowo podczas szkolenia odbędzie się I posiedzenie komisji, podczas którego nastąpi jej ukonstytuowanie, tj. wybór przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego oraz zostanie ustalony harmonogram pracy komisji.

Bezpośrednio po każdym szkoleniu, nie mniej niż połowa składu każdej z komisji będzie zobligowana do przygotowania pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego. 


UWAGA!!! - Obecność obowiązkowa!

 

Urzędnik Wyborczy w Mosinie: Monika Lembicz