Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2019 r.
 
Lp. Imię i nazwisko podatnika Kwota umorzonego podatku wraz z odsetkami (w zł) Przyczyna umorzenia
1 Roman Zalewski 1 825,00 Ważny interes podatnika
2 Witold Jankowiak 987,00 Ważny interes podatnika (susza)
3 Anna Bręczewska 2 921,00 Ważny interes podatnika
4 Aneta Baraniak 958,00 Ważny interes podatnika (susza)
5 Przemysław Częścik  1 070,00 Ważny interes podatnika
  Odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Druga Sowiniec Group Sp. z o.o. SKA.  

Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Ireneusz Słomian,
- Michał Bandurowicz,
- Danuta Michałowska.